( 3-6 ) توابع شرطی در اکسل، 6 ترفندی که شما نمی دانید!!

معمولا وقتی روی چندین شیتِ داده در اکسل کار می کنید، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که یک آیتم در یک لیست چند بار در لیست دیگر تکرار شده است. به عبارت دیگر دو لیست دارید که میخواهید بدانید تعداد آیتم های لیست A در لیست B و برعکس چقدر می باشد.
3. تابع COUNTIF 
این کار با استفاده از یک تابع قدیمی و طلایی (!!!) به نام COUNTIF  قابل انجام است. تابع COUNTIF  تعداد داده هایی را که دارای ویژگی های خاصی هستند، شمارش می کند. به مثال زیر توجه کنید:
مدیر پروژه از شما خواسته است  که تعداد مهندسین، تکنسین ها و سرکارگرهایی را که در پروژه‌های شرکت مشغول به کار می باشند به وی اعلام کنید. به شما لیستی به شرح زیر ارجاع می گردد که باید تعداد هر یک از پست‌های سازمانی را شمرده و نتیجه را اعلام کنید.

در این مثال من با استفاده از تابع COUNTIF  این کار را انجام خواهم داد. به عبارت دیگر لیست 1 حاوی مشخصات پستهای سازمانی می باشد و لیست 2 مشخصات کارکنان. فرمول COUNTIF   بدین شکل عمل می کند: =COUNTIF(range, criteria)
 
بسیار ساده بود، نه؟ در قسمت range، ستون پست‌های سازمانی در لیست 2 و در قسمت criteria، سلول حاوی  نام “مهندس” را انتخاب کردیم. البته فراموش نکنید که قسمت پستِ سازمانی به صورت مطلق یا absolute انتخاب شده است. به عبارت دیگر اگر دقت کنید در داخل آدرس ها از علامت $ استفاده شده که باعث می شود در صورتی که این فرمول در ستون بعد کپی شود، این آدرس ثابت بماند اما آدرس کلمه “مهندس” اینگونه نیست. یعنی اگر فرمول در سلول بعدی کپی شود، این بار نام “تکنسین” برگزیده می شود.
خب، حالا ممکن است مدیر شما از شما درخواست دیگری داشته باشد… L
“لطفا تعداد مهندسین را در پروژه 1 فورا به من اعلام کنید!!! > :(

( 1-6 ) توابع شرطی در اکسل، 6 ترفندی که شما نمی دانید!!

( 2-6 ) توابع شرطی در اکسل، 6 ترفندی که شما نمی دانید!!

 

خواندن 4711 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 13 مهر 1395 13:59